ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา

โพสต์9 มิ.ย. 2559 00:59โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2559 01:00 ]
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 พร้อมบุคลากร สพป.มส.2 ออกประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ภาพเพิ่มเติม