ประเมินสัมฤทธิ์ผล สพป.ลำพูน เขต 2

โพสต์15 ก.พ. 2564 01:00โดยsneeporn wongnoi
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายคุณาาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประะธานการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผอ.สพป. ลำปาง เขต 1 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป. ลำพูน เขต 2 และนางสาวสิริกร ชุ่มเชย ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนางานตามมาตรฐาน โดยเป็นพี่เลี้ยง ชี้แนะ แนวทางการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินรวม 8 ท่าน ประกอบด้วย นายชยพล ประดิษฐ์ รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผอ.สพป. ลำปาง เขต 3 นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 นายไพชยา พิมพ์สารี รองผอ.สพม. เขต 35 นายเรืองยศ ปันศิริ รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายสุรชาติ กานสอาด รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางปุณิกา ธรรมนูญ สพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.ลำพูน เขต 2 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ภาพเพิ่มเติม

Comments