ประเมินสัมฤทธิ์ผล รร.บ้านแม่ขีด

โพสต์26 พ.ย. 2562 23:50โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วงผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายธวัช โลกา ผอ.โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านแม่ขีด และโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา. เพื่อเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามทั้ง 10 ตัวชี้วัด โดยมีกระบวนการวางแผน จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จากนั้นพร้อมด้วยคณะหน่วยตรวจสอบภายใน โดยนางสาวศันสนีย์ แตะยา รกท. ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่นาจาง และโรงเรียนบ้านป่าแก่ ภาพเพิ่มเติม 
Comments