ประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง

โพสต์9 ส.ค. 2559 01:20โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2559 01:21 ]
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 นำคณะ ออกประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง อ.แม่สะเรียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม