การประเมิน "โรงเรียน และ นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม" ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)

โพสต์14 ก.ค. 2559 01:57โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 02:01 ]
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งคณะ ออกประเมิน "โรงเรียน และ นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2559 โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม