ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

โพสต์14 มี.ค. 2562 21:58โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" พร้อมนี้ได้ชี้แจง และสร้างความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments