ประชุมติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์1 ก.พ. 2564 07:11โดยsneeporn wongnoi
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสุรพล ศรีศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ และนายปิติพล ปราบเหตุ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษา ธิการ ครั้งที่ 1/2564 ในการจัดทำแผนการบูร ณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดย กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตาม ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ภาพเพิ่มเติม
Comments