ประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์2 มี.ค. 2563 19:06โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 02:14 ]

วันพุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งมีการจัดการประชุมทีมบริหารขึ้นในทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิ ภาพประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2  

 ภาพเพิ่มเติม  
Comments