ประชุมทีมบริหาร 31 ตุลาคม 2562

โพสต์25 พ.ย. 2562 20:47โดยปิติพล ปราบเหตุ

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร ทางสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีการจัดการประชุมทีมบริหารขึ้นในทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมกันทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments