ประชุมทีมบริหาร

โพสต์25 มี.ค. 2563 19:53โดยsneeporn wongnoi

วันพุธ ที่ 25 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ซึ่งมีการจัดการประชุมในทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิ ภาพประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
Comments