ประชุมทีมบริหาร

โพสต์11 มี.ค. 2563 01:05โดยsneeporn wongnoi

วันพุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งมีการจัดการประชุมทีมบริหารขึ้นในทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิ ภาพประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
Comments