ประชุมทำสัญญาจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤตและครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

โพสต์25 พ.ย. 2562 20:56โดยปิติพล ปราบเหตุ

วัน อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิดการประชุมทำสัญญาจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ตามปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments