ประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

โพสต์5 ม.ค. 2564 23:39โดยsneeporn wongnoi
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า ...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน Video Conferrence โดยใช้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อรับนโยบายการบริหารจัดการ นโยบายด้านงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือ 2. ให้ยึดถือมาตราการของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก 3. แนวทางบริหารจัดการ ในเรื่องการเปิด-ปิด สถานศึกษา การจัดโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  ภาพเพิ่มเติม


Comments