ประชุมทางไกลแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์5 มี.ค. 2562 02:12โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ณ ห้องประชุม conference สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments