ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66

โพสต์29 พ.ย. 2559 23:19โดยกีรติ หมื่นใจ
25 พ.ย.2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ ห้องบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments