ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:10โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2562 19:11 ]

ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ประจำปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศ และมอบนโยบายรวมทั้งข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 3 อำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments