ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ รร.ล่องแพวิทยา

โพสต์5 ม.ค. 2564 23:35โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 5 มกราคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสิริกร ชุ่มเชย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวพัทรา ถาวรเกษมหทัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  
Comments