ประชุมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:28โดยปิติพล ปราบเหตุ

วัน อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 16:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2, ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม, เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และศึกษานิเทศก์ฯ เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฯดังกล่าว เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีพระชนมพรรษาประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments