ประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โพสต์18 พ.ค. 2559 20:04โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2559 20:04 ]
นายจรูญ  แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2 ในวันที่ 19  พฤษภาคม  2559 ภาพเพิ่มเติม