ประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์14 เม.ย. 2563 00:07โดยsneeporn wongnoi

วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งมีการจัดการประชุมในทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิ ภาพประสิทธิผลสูงสุด พร้อมกันนั้นได้ประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2    ภาพเพิ่มเติม
Comments