ประชุมผอ.เขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการภาคเหนือ

โพสต์25 พ.ย. 2562 20:44โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมผอ.เขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการภาคเหนือ จำนวน 4 เขตตรวจราชการ เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพฐ. ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments