ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ

โพสต์1 ก.พ. 2564 07:13โดยsneeporn wongnoi
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ การจัดทำแผนงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในสังกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments