ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ อ.แม่ลาน้อย

โพสต์21 ส.ค. 2562 22:04โดยปิติพล ปราบเหตุ
บ่ายวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ปฎิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่21 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธี การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการมอบโล่ O-NET ปี 2561 ให้โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 12 โรงเรียน🎖🏆🏆🏆 ภาพเพิ่มเติม 
Comments