ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2563

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:46โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายในการบริหารการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการนำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการปลูกฝัง พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกิจกรรม โรงเรียนดีมีที่ยืน ประเภทสถานศึกษาต้นแบบ ระดับดี และระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562 ประธานเปิดโดย นายคุณาพิชศน์
แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร   ภาพเพิ่มเติม
Comments