ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 / 2563

โพสต์22 ก.ค. 2563 02:36โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 / 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 ประธานเปิดโดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 อีกทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จำนวน 21 โรงเรียน , เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ทักษะวิชาการฯ จำนวน 4 โรงเรียน วันนี้ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลแม่สะเรียงได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments