ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2562

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:06โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ปฎิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานเปิดโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราช การ และแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ภาพเพิ่มเติม 
Comments