ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564

โพสต์23 มี.ค. 2564 00:00โดยsneeporn wongnoi
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และแจ้งข้อราชการ ในการนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments