ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

โพสต์3 มี.ค. 2564 19:36โดยsneeporn wongnoi
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนว ทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สอด คล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และแจ้งข้อราชการ ในการนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร   ภาพเพิ่มเติม

Comments