ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

โพสต์2 มี.ค. 2563 18:19โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในวันนี้ได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ภาพเพิ่มเติม 
Comments