ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์10 พ.ค. 2559 02:07โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2559 02:07 ]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ภาพเพิ่มเติม