สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสัญจร 19 พ.ย.58 ณ สวนทวีชล รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม