ประชุมพิจารณาย้ายพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2560

โพสต์22 ม.ค. 2560 22:32โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาย้ายพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments