ประชุมพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์11 ก.พ. 2562 20:53โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments