ประชุมพิจารณาจัดตั้งงปม. ปี2564

โพสต์1 ม.ค. 2563 17:51โดยปิติพล ปราบเหตุ
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายคุณาพิชศน์. แซมสีม่วง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
Comments