ประชุมลูกจ้างประจำ

โพสต์6 เม.ย. 2559 20:58โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2559 20:58 ]
นายจรูญ  แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาฝึมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ฯ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพเพิ่มเติม