ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคัดเลือกโรงเรียน ICU

โพสต์22 ม.ค. 2560 22:42โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 6 มกราคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร เข้าร่วมประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคัดเลือกโรงเรียน ICU ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments