ประชุมกลั่นกรองแผนการรับนักเรียน ปี 2564

โพสต์22 ก.พ. 2564 19:35โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการรับนักเรียน ปี 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม


Comments