ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผอ.บรรจุใหม่ รุ่นที่1

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:29โดยปิติพล ปราบเหตุ

วัน พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่1 และแนวทางการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2, และผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments