ประชุมคณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:27โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณารูปแบบการติดตาม ตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

Comments