ประชุมคณะทำงานการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์5 มี.ค. 2562 02:19โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments