ประชุมคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)

โพสต์4 มิ.ย. 2561 00:58โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G) โดยมีนายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย (ชั้น 2) ภาพเพิ่มเติม
Comments