ประชุมคณะทำงานจัดทำปฏิทินเปิด - ปิด ภาคเรียน

โพสต์8 พ.ค. 2561 21:37โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำปฏิทินและพิจารณาการขออนุญาตใช้ปฏิทินเปิด - ปิด ภาคเรียนกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments