ประชุมคณะกรรมการรักนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559

โพสต์28 ธ.ค. 2559 20:42โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments