ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์11 ก.พ. 2562 20:59โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาประกาศ นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสาละวินสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments