ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2560 20:24โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments