ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

โพสต์17 ม.ค. 2560 23:11โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments