ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์28 เม.ย. 2563 20:37โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเบื้องต้นให้กับคณะกรรมการฯ และนางสาวนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนผู้บริหาร และครูผู้สอน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments