ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

โพสต์9 เม.ย. 2562 02:59โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาตามแนวทางโครงการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่กำหนดจัดขึ้้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments