ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ 9 เดือน

โพสต์28 เม.ย. 2563 20:35โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ 9 เดือน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษารองนับการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการฯ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments