ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัดความสามารถพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 มี.ค. 2562 23:15โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจในการดำเนินการทดสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments